bokee.net

咨询师博客

最新文章更多

正文 更多文章

测算寿命 [ 红高参 / 决策咨询顾问 ]

测算寿命        [  红高参 / 决策咨询顾问  ]

1.目标 预测特定个体在常态下的生命时长。
2.结果 本项预测结果区间为30岁~130岁。数值愈大,表示愈长寿;数值愈小,表示寿命愈短。80岁为是否长寿的分界线。
3.步骤:(1)短信或邮件沟通、预约;

                 (2)付费(80元/次);

                  (3)电话咨询。

分享到:

上一篇:

下一篇:城镇化中长期发展规划编制模版(改革思